Kontakt

KTF SELECTRIC GmbH

Aidlinger Straße 31
71139 Ehningen

Telefon: 0 70 34 / 65 59-0
[email protected]

KTF - Ansprechpartner

Michael Heußner

Geschäftsführer

tel) +49 (0) 251 6183-310
fax) +49 (0) 251 6183-303

Markus Priesching

Betriebsleiter, Prokurist

tel) +49 (0) 7034 6559-0
fax) +49 (0) 7034 6559-29
[email protected]

.

Pascal Gsell

Kaufmännischer Leiter, Prokurist

tel) +49 (0) 7034 6559-0
fax) +49 (0) 7034 6559-29
[email protected]

Karin Feuchter

Kaufmännische Sachbearbeiterin

tel) +49 (0) 7034 6559-0
fax) +49 (0) 7034 6559-29
[email protected]

Beispielbild Frau

Karen Lutz

Kaufmännische Sachbearbeiterin

tel) +49 (0) 7034 6559-0
fax) +49 (0) 7034 6559-29
[email protected]

Beispielbild Mann

Markus Gaal

Projektleiter

tel) +49 (0) 7034 6559-0
fax) +49 (0) 7034 6559-29
[email protected]

Beispielbild Mann

Peter Schollmeier

Vertrieb

tel) +49 (0) 7034 6559-0
fax) +49 (0) 7034 6559-29
[email protected]

Christof Weinbrenner

Techniker

tel) +49 (0) 7034 6559-0
fax) +49 (0) 7034 6559-29
[email protected]

Hans Wohlschlögl

Technischer Leiter, Prokurist

tel) +49 (0) 7034 6559-0
fax) +49 (0) 7034 6559-29
[email protected]

Wolfgang Rebmann

Service, Reparaturen

tel) +49 (0) 7034 6559-0
fax) +49 (0) 7034 6559-29
[email protected]

Beispielbild Mann

Bernd Kummer

Service und Vertrieb

tel) +49 (0) 7034 6559-0
fax) +49 (0) 7034 6559-29
[email protected]

Timo Feiner

Systemtechniker

tel) +49 (0) 7034 6559-0
fax) +49 (0) 7034 6559-29
[email protected]

Thomas Hietler

Systemtechniker

tel) +49 (0) 7034 6559-0
fax) +49 (0) 7034 6559-29
[email protected]

Bernhard Bierstedt

Montage Systemtechnik

tel) +49 (0) 7034 6559-0
fax) +49 (0) 7034 6559-29
[email protected]

Beispielbild Mann

Benjamin Wagner

Leiter Montage Fahrzeuge

tel) +49 (0) 7034 6559-0
fax) +49 (0) 7034 6559-29
[email protected]

.

Gerd Rauschenberger

Montage Fahrzeuge

tel) +49 (0) 7034 6559-0
fax) +49 (0) 7034 6559-29
[email protected]

Marco Schmidt

Montage Fahrzeuge

tel) +49 (0) 7034 6559-0
fax) +49 (0) 7034 6559-29
[email protected]

Patrick Pudleiner

Montage Fahrzeuge

tel) +49 (0) 7034 6559-0
fax) +49 (0) 7034 6559-29
[email protected]

Beispielbild Mann

Nils Tafel

Montage Fahrzeuge

tel) +49 (0) 7034 6559-0
fax) +49 (0) 7034 6559-29
[email protected]

Beispielbild Mann

Michael Hess

Einkauf / Logistik

tel) +49 (0) 7034 6559-0
fax) +49 (0) 7034 6559-29
[email protected]

.